Najděte řešení LeetCode Peak Element

Prohlášení o problému Find Peak Element LeetCode Solution říká, že – Vrcholový prvek je prvek, který je přísně větší než jeho sousedé. Vzhledem k nulovému indexovanému celočíselnému poli num najděte vrcholový prvek a vraťte jeho index. Pokud pole obsahuje více píků, vraťte index na kterýkoli z píků. Můžete si představit…

Dozvědět se více

Insert Delete GetRandom O(1) – Duplikáty povoleny řešení LeetCode

Problémové prohlášení: Insert Delete GetRandom O(1) – Duplikáty povoleny LeetCode Řešení: RandomizedCollection je datová struktura, která obsahuje kolekci čísel, případně duplikátů (tj. multiset). Měl by podporovat vkládání a odebírání konkrétních prvků a také odstraňování náhodného prvku. Implementujte třídu RandomizedCollection: RandomizedCollection() Inicializuje prázdný objekt RandomizedCollection. bool insert(int val) Vloží hodnotu položky do …

Dozvědět se více

Vložit Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution

Prohlášení o problému Řešení LeetCode Insert Delete GetRandom O(1) – „Insert Delete GetRandom O(1)“ vás žádá o implementaci těchto čtyř funkcí v časové složitosti O(1). insert(val): Vloží hodnotu do randomizované sady a vrátí hodnotu true, pokud prvek v sadě původně chybí. Vrací false, když…

Dozvědět se více

Najděte řešení LeetCode Peak Element II

Problémové řešení Najít vrcholový prvek II LeetCode řešení – Vrcholový prvek ve 2D mřížce je prvek, který je přísně větší než všechny jeho sousední sousedy vlevo, vpravo, nahoře a dole. Vzhledem k matici mat mxn s indexem 0, kde žádné dvě sousední buňky nejsou stejné, najděte jakýkoli prvek vrcholu mat[i][j] a vraťte pole délky 2 [i,j]. Můžete předpokládat…

Dozvědět se více

Počet kroků k redukci čísla na nulu Leetcode řešení

Problém Počet kroků ke snížení počtu na nulu Řešení Leetcode uvádí, že dané celé číslo. Najděte minimální počet kroků k převodu daného celého čísla na 0. Můžete provést jeden ze dvou kroků, buď odečíst 1, nebo celé číslo vydělit 2. Problém…

Dozvědět se více

Převést celé číslo na součet dvou řešení Leetcode s nulovými celými čísly

Problém Převést celé číslo na součet dvou nulových celých čísel Řešení Leetcode nás požádalo o rozdělení daného celého čísla. Měli bychom rozdělit dané celé číslo na dvě čísla. Na tato dvě celá čísla je uvaleno omezení. Tato dvě celá čísla by neměla obsahovat číslici 0. Pro lepší…

Dozvědět se více

Translate »