Najděte počet párů v poli tak, aby jejich XOR byl 0

Stav problému „Najít počet párů v poli tak, aby jejich XOR bylo 0“ předpokládá, že jsme dali pole celých čísel. Prohlášení o problému žádá o zjištění počtu párů přítomných v poli, které má pár Ai XOR Aj = 0. Poznámka:…

Dozvědět se více

Počítejte způsoby, jak dosáhnout n-tého schodiště pomocí kroků 1, 2 nebo 3

Problém „Počítejte způsoby, jak dosáhnout n-tého schodiště pomocí kroků 1, 2 nebo 3“ uvádí, že stojíte na zemi. Nyní se musíte dostat na konec schodiště. Kolik je tedy způsobů, jak dosáhnout konce, pokud můžete skočit jen na 1, 2,…

Dozvědět se více

Najít podoblast s daným součtem (zpracovává záporná čísla)

Problém „Najít podoblast s daným součtem (zpracovává záporná čísla)“ uvádí, že jste dostali celé číslo, které obsahuje také záporná celá čísla a číslo zvané „součet“. Prohlášení o problému požádá o vytištění dílčího pole, které sečte až do daného čísla zvaného „součet“. Pokud více než jedno dílčí pole…

Dozvědět se více

Tisk upraveného pole po operacích přírůstku rozsahu více polí

Problém „Tisk upraveného pole po operacích přírůstku rozsahu více polí“ uvádí, že jste dostali celé číslo pole a jsou uvedeny počty dotazů „q“. Je také uvedena jedna celočíselná hodnota „d“. Každý dotaz obsahuje dvě celá čísla, počáteční hodnotu a koncovou hodnotu. Prohlášení o problému žádá o nalezení…

Dozvědět se více

Dotazy na rozsah součtu bez aktualizací

Prohlášení o problému Problém „Dotazy na rozsah součtu bez aktualizací“ uvádí, že máte pole celých čísel a rozsah. Prohlášení o problému požaduje zjistit součet všech prvků v daném rozsahu. Příklad arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Dotaz: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Dozvědět se více

Najděte minimální vzdálenost mezi dvěma čísly

Prohlášení o problému Zadali jste pole a dvě čísla zvaná x a y. Problém „Najít minimální vzdálenost mezi dvěma čísly“ si žádá zjistit minimální možnou vzdálenost mezi nimi. Uvedené pole může mít společné prvky. Můžete předpokládat, že x i y jsou různé. …

Dozvědět se více

Spočítejte čtyřnásobky ze čtyř seřazených polí, jejichž součet se rovná dané hodnotě x

Prohlášení o problému Problém „Spočítejte čtyřnásobky ze čtyř seřazených polí, jejichž součet se rovná dané hodnotě x“, stav, že jsou vám dána čtyři celočíselná pole a hodnota zvaná x. Prohlášení o problému žádá, aby zjistil, kolik čtverců lze vytvořit, z nichž součet prvků…

Dozvědět se více

Najděte subarray s nejméně průměrným

Prohlášení o problému Zadali jste celé číslo a číslo k. Prohlášení o problému žádá o nalezení podsítě s nejmenším průměrem, což je zjištění podpole pole k prvků, které má minimální průměr. Příklad arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Sub-Array of [0, 2] has a minimum average. Vysvětlení: …

Dozvědět se více

Translate »