Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode řešení

Problem Statement Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution – Vzhledem k matici 2D matice zpracujte více dotazů následujícího typu: Vypočítejte součet prvků matice uvnitř obdélníku definovaného jeho levým horním rohem (řádek1, sloupec1) a pravým dolním okrajem roh (řádek2, sloupec2). Implementujte třídu NumMatrix: NumMatrix(int[][] matice) Inicializuje objekt s celým číslem …

Dozvědět se více

Zasedací místnosti II Řešení LeetCode

Prohlášení o problému Řešení zasedacích místností II LeetCode – „Zasedací místnosti II“ uvádí, že máte k dispozici řadu časových intervalů „intervalů“ schůzek, kde „intervaly[i] = [ začátek[i], konec[i] ]“, vraťte minimální požadovaný počet konferenčních místností. Příklad: intervaly = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Vysvětlení: První schůzku lze uskutečnit …

Dozvědět se více

Subarray Suma se rovná K řešení LeetCode

Prohlášení problému Řešení Subarray Sum Equals K LeetCode – „Subarray Sum Equals K“ uvádí, že vám je dáno pole celých čísel „nums“ a celé číslo „k“, které vrátí celkový počet spojitých podpolí, jejichž součet se rovná „k“. Příklad: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Vysvětlení: There …

Dozvědět se více

Nejdelší palindromický podřetězec řešení LeetCode

Problémové prohlášení Nejdelší palindromický podřetězec Řešení LeetCode – „Nejdelší palindromický podřetězec“ uvádí, že je vám dán řetězec s, vraťte nejdelší palindromický podřetězec v s. Poznámka: Palindrom je slovo, které se čte stejně dozadu jako dopředu, např. madam. Příklad: s = „babad“ „bab“ Vysvětlení: Vše…

Dozvědět se více

Nejlepší čas na nákup a prodej skladového řešení LeetCode

Prohlášení o problému Nejlepší čas na nákup a prodej akcií Řešení LeetCode – „Nejlepší čas na nákup a prodej akcií“ uvádí, že máte k dispozici řadu cen, kde ceny[i] jsou cenou dané akcie v itý den. Chcete maximalizovat svůj zisk výběrem…

Dozvědět se více

Medián dvou tříděných polí Řešení LeetCode

Vyjádření problému Medián dvou tříděných polí Řešení LeetCode – V úloze „Median of Two Sorted Arrays“ dostáváme dvě seřazená pole nums1 a nums2 o velikosti ma n a musíme vrátit medián těchto dvou seřazených polí. Celková složitost doby běhu by měla být O(log (m+n)). Příklad nums1 = [1,3], …

Dozvědět se více

Počet ostrovů Řešení LeetCode

Prohlášení o problému Počet ostrovů Řešení LeetCode – „Počet ostrovů“ uvádí, že je vám dána mxn 2D binární mřížka, která představuje mapu '1 (pevnina) a '0 (voda), musíte vrátit počet ostrovů. Ostrov je obklopen vodou a je…

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda jsou dvě řetězcová pole rovnocenným řešením Leetcode

Problém Zkontrolujte, zda jsou dvě pole řetězců ekvivalentní Řešení Leetcode nám poskytuje dvě pole řetězců. Pak nám bylo řečeno, abychom zkontrolovali, zda jsou tato dvě pole řetězců ekvivalentní. Ekvivalence zde odkazuje na skutečnost, že pokud jsou řetězce v polích zřetězeny. Poté po zřetězení oba…

Dozvědět se více

Zkontrolujte tvorbu pole prostřednictvím zřetězení řešení Leetcode

Řešení problémů s kontrolou pole prostřednictvím zřetězení Řešení Leetcode nám poskytlo řadu polí. Spolu s tím dostáváme také sekvenci. Poté se nám řekne, abychom zjistili, zda dokážeme nějakou sekvenci nějak sestrojit pomocí pole polí. Můžeme uspořádat pole v libovolném ...

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda se slovo vyskytuje jako předpona libovolného slova v řešení věty Leetcode

Problém Zkontrolujte, zda se slovo vyskytuje jako předpona libovolného slova ve větě Řešení Leetcode nás požádalo, abychom našli rejstřík slova, které začíná daným hledaným slovem. Dostaneme tedy větu, která má některé řetězce oddělené mezerou a jiným řetězcem ...

Dozvědět se více

Translate »