Délka největšího podskupiny se sousedícími prvky

Problém „Délka největšího dílčího pole se sousedícími prvky“ uvádí, že jste dostali celé číslo. Prohlášení o problému požaduje zjistit délku nejdelšího souvislého dílčího pole, jehož prvky lze uspořádat v pořadí (spojité, vzestupné nebo sestupné). Čísla v…

Dozvědět se více

Maximální rozdíl mezi prvním a posledním indexem prvku v poli

Předpokládejme, že máte řadu celých čísel. Problém „Maximální rozdíl mezi prvním a posledním indexem prvku v poli“ si žádá zjistit rozdíl mezi prvním a posledním indexem každého čísla přítomného v poli tak, aby rozdíl byl maximální ze všech. Příklad…

Dozvědět se více

k-tý chybějící prvek v rostoucí sekvenci, který není v dané sekvenci přítomen

Problém „k-tý chybějící prvek v rostoucí sekvenci, který není v dané sekvenci přítomen“ uvádí, že jsou vám dána dvě pole. Jeden z nich je uspořádán vzestupně a další normální netříděné pole s číslem k. Najděte kth chybějící prvek, který není přítomen v normálním…

Dozvědět se více

Cesta s maximální průměrnou hodnotou

Prohlášení o problému Problém „Cesta s maximální průměrnou hodnotou“ uvádí, že jste dostali 2D pole nebo matici celých čísel. Nyní zvažte, že stojíte v buňce vlevo nahoře a potřebujete dosáhnout vpravo dole. K dosažení cíle se musíte pohybovat buď v…

Dozvědět se více

Nejdelší podřetězec bez opakujících se znaků Řešení LeetCode

Nejdelší podřetězec bez opakujících se znaků Řešení LeetCode – Vzhledem k řetězci musíme najít délku nejdelšího podřetězce bez opakování znaků. Podívejme se na několik příkladů: Příklad pwwkew 3 Vysvětlení: Odpověď je „wke“ s délkou 3 aav 2 Vysvětlení: Odpověď je „av“ s délkou 2 Přístup-1 …

Dozvědět se více

Produkty rozsahů v poli

Prohlášení o problému Problém „Produkty rozsahů v poli“ uvádí, že vám bylo zadáno celé číslo sestávající z čísel v rozsahu od 1 do na q počet dotazů. Každý dotaz obsahuje rozsah. Prohlášení o problému požaduje zjistit produkt v daném rozsahu pod…

Dozvědět se více

Maximalizujte součet po sobě jdoucích rozdílů v kruhovém poli

Prohlášení o problému Předpokládejme, že máte celé číslo. Toto pole by mělo být považováno za kruhové pole. Poslední hodnota pole bude připojena k prvnímu poli, an ⇒ a1. Problém „Maximalizovat součet po sobě jdoucích rozdílů v kruhovém poli“ si žádá zjistit maximum…

Dozvědět se více

Maximální délka posloupnosti s rozdílem mezi sousedními prvky jako 0 nebo 1

Prohlášení o problému Dostanete celé číslo. Problém „Subsekvence maximální délky s rozdílem mezi sousedními prvky jako 0 nebo 1“ požaduje zjistit maximální délku subsekvence s rozdílem mezi sousedními prvky by neměl být nikdo jiný než 0 nebo 1. Příklad arr [] = {1,…

Dozvědět se více

Translate »