Nejdelší rostoucí cesta v řešení Matrix LeetCode

Problémové prohlášení Nejdelší rostoucí cesta v matici Řešení LeetCode – Vzhledem k matici mxn celých čísel vraťte délku nejdelší rostoucí cesty v matici. Z každé buňky se můžete pohybovat ve čtyřech směrech: doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Nesmíte se pohybovat diagonálně ani se pohybovat mimo hranice (tj. není povoleno obtékání). Vstup: …

Dozvědět se více

Binární strom Maximální součet cesty Řešení LeetCode

Prohlášení o problému Binární strom Maximální součet cesty LeetCode Řešení – Cesta v binárním stromu je posloupnost uzlů, kde každý pár sousedních uzlů v posloupnosti má spojující hranu. Uzel se může v sekvenci objevit maximálně jednou. Všimněte si, že cesta nepotřebuje…

Dozvědět se více

Set Matrix Zeroes Leetcode Solution

Problémové prohlášení The Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – „Set Matrix Zeroes“ uvádí, že jste dostali matici mxn celočíselných matic. Musíme upravit vstupní matici tak, že pokud nějaká buňka obsahuje prvek 0, nastavte celý její řádek a sloupec na 0. Musíte to udělat v…

Dozvědět se více

Podmnožina se součtem dělitelným m

Prohlášení o problému Problém „Podmnožina se součtem dělitelným m“ uvádí, že vám byla dána řada nezáporných celých čísel a celé číslo m. Nyní musíte zjistit, zda existuje podmnožina se součtem dělitelným m. To je součet podmnožiny, který by měl dát 0 jako…

Dozvědět se více

Minimální operace pro převod X na Y

Prohlášení o problému Problém „Minimální operace pro převod X na Y“ uvádí, že jste dostali dvě čísla X a Y, je nutné převést X na Y pomocí následujících operací: Počáteční číslo je X. Následující operace lze provádět na X a na čísla, která jsou generována ...

Dozvědět se více

Implementujte Stack and Queue using Deque

Prohlášení o problému Problém „Implementovat Stack and Queue using Deque“ uvádí, že bude psát algoritmus pro implementaci Stack and Queue pomocí Deque (Doubly Ended Queue). Příklad (zásobník) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Příklad (Queue) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Velikost () Dequeue () 1 false 2…

Dozvědět se více

Najděte počet zaměstnanců pod každým zaměstnancem

HashMaps jsou jednou z nejužitečnějších datových struktur. Najít počet zaměstnanců pod každým zaměstnancem je problém, který mi připomíná vznik slavného filmu. Rád snít ve snu. Tady máme zaměstnance, který pracuje pod zaměstnancem atd. Prohlášení o problému Takže, co ...

Dozvědět se více

Translate »