Maximální rozdíl mezi prvním a posledním indexem prvku v poli

Předpokládejme, že máte řadu celých čísel. Problém „Maximální rozdíl mezi prvním a posledním indexem prvku v poli“ si žádá zjistit rozdíl mezi prvním a posledním indexem každého čísla přítomného v poli tak, aby rozdíl byl maximální ze všech. Příklad…

Dozvědět se více

Tisk upraveného pole po operacích přírůstku rozsahu více polí

Problém „Tisk upraveného pole po operacích přírůstku rozsahu více polí“ uvádí, že jste dostali celé číslo pole a jsou uvedeny počty dotazů „q“. Je také uvedena jedna celočíselná hodnota „d“. Každý dotaz obsahuje dvě celá čísla, počáteční hodnotu a koncovou hodnotu. Prohlášení o problému žádá o nalezení…

Dozvědět se více

Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek

Prohlášení o problému Problém „Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek“ uvádí, že máte pole a celé číslo m. Každý prvek pole označuje ID položky. Prohlášení o problému požaduje odstranění m prvků takovým způsobem, že by mělo existovat minimum…

Dozvědět se více

Transformace maximální hmotnosti daného řetězce

Prohlášení o problému Transformace maximální váhy daného problému s řetězcem uvádí, že daný řetězec se skládá pouze ze dvou znaků „A“ a „B“. Máme operaci, kde můžeme transformovat řetězec na jiný řetězec přepnutím libovolného znaku. Je tedy možné mnoho transformací. Ze všech možných ...

Dozvědět se více

Prostorově optimalizované řešení DP pro problém s batohem 0-1

Prohlášení o problému Dostaneme batoh, který může mít určitou váhu, musíme vybrat některé položky z daných položek s určitou hodnotou. Předměty by měly být vybírány tak, aby byla maximalizována hodnota batohu (celková hodnota vyzvednutých předmětů). …

Dozvědět se více

Největší součet Souvislá podoblast

Prohlášení o problému Dostanete řadu celých čísel. Prohlášení o problému žádá o zjištění největšího součtu sousedících dílčích polí. To neznamená nic jiného, ​​než najít podoblast (souvislé prvky), která má největší součet ze všech ostatních podoblastí v daném poli. Příklad arr [] = {1, -3, 4,…

Dozvědět se více

Počítejte páry, jejichž produkty existují v poli

V počtu párů, jejichž produkty existují v poli problém jsme dali pole, spočítat všechny odlišné páry, jejichž hodnota produktu je přítomna v poli. Příklad Vstup A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Výstup Počet odlišných párů, jejichž produkt existuje v poli, je: 2 Páry jsou: (2,…

Dozvědět se více

Porovnání řetězců obsahující zástupné znaky

V porovnání řetězců s problémem se zástupnými znaky jsme zadali dva řetězce, druhý řetězec obsahuje malé abecedy a první obsahuje malé abecedy a některé vzory zástupných znaků. Zástupné vzory jsou:?: Můžeme tento zástupný znak nahradit jakoukoli malou abecedou. *: můžeme tento zástupný znak nahradit jakýmkoli řetězcem. Prázdný …

Dozvědět se více

Translate »