Řešení LeetCode s překrytím obdélníku

Problémové prohlášení: Překrytí obdélníku Řešení LeetCode – říká, že osově zarovnaný obdélník je reprezentován jako seznam [x1, y1, x2, y2], kde (x1, y1) je souřadnice jeho levého dolního rohu a (x2 , y2) je souřadnice jeho pravého horního rohu. Jeho horní a spodní okraj jsou rovnoběžné s osou X a jeho levá…

Dozvědět se více

Maximální počet obyvatel Rok řešení LeetCode

Problémové prohlášení

Maximální počet obyvatel Rok řešení LeetCode říká, že – Dostanete 2D celočíselné pole logs kde každý logs[i] = [birthi, deathi] označuje rok narození a úmrtí ith osoba.

Projekt populace nějakého roku x je počet lidí naživu během daného roku. The ith osoba se počítá v roce x's populace if x je v včetně rozsah [birthi, deathi - 1]. Všimněte si, že osoba je ne počítáno v roce, kdy zemřou.

Návrat Rok s maximálním počtem obyvatel.

 

Příklad 1:

Vstup:

 logs = [[1993,1999],[2000,2010]]

Výstup:

 1993

Vysvětlení:

 The maximum population is 1, and 1993 is the earliest year with this population.

Příklad 2:

Vstup:

 logs = [[1950,1961],[1960,1971],[1970,1981]]

Výstup:

 1960

Vysvětlení:

 
The maximum population is 2, and it had happened in years 1960 and 1970.
So the maximum population year is 1960.

 

Omezení:

 • 1 <= logs.length <= 100
 • 1950 <= birthi < deathi <= 2050

 

ALGORITHM –

 • Chcete-li najít rok maximálního počtu obyvatel. Nejprve se zaměříme na celkový počet obyvatel v každém roce tak, že zkontrolujeme každý interval dané matice a najdeme maximální počet a vrátíme rok maximální hodnoty. Pokud je počet stejný, jednoduše vrátíme předchozí rok (nejstarší rok).

Přístup pro maximální počet obyvatel Rok řešení LeetCode

– Nejprve vytvoříme jedno pole o velikosti 101, protože omezení let leží v rozmezí 1950 až 2050.

– poté spustíme cyklus od 0 do délky log a zvýšíme počet pole na indexu(logs[i][o]) o 1 a snížíme počet pole na indexu (logs[i ][1]) od 1

– opět spustíme cyklus od 0 do délky pole a započítáme jednu proměnnou prev a aktualizujeme každý prvek pole pomocí array+prev a update prev pomocí prev = array[i].

– konečně spustíme smyčku a najdeme maximální hodnotu v poli a vrátíme tento konkrétní index (index+1950). Najděte tedy maximální počet obyvatel v roce.

Maximální počet obyvatel Rok řešení Leetcode

Kód:

Maximální rok populace Řešení Python Leetcode:

class Solution:
  def maximumPopulation(self, logs: List[List[int]]) -> int:
    arr = [0]*101
    for i in range(len(logs)):
      
      arr[logs[i][0]-1950] += 1
      
      arr[logs[i][1]-1950] -= 1
      
    
    previous = arr[0]
    for i in range(1,101):
      arr[i] += previous
      previous = arr[i]
      
    print(arr)
    maxi = 0
    ind = 0
    
    for i in range(len(arr)):
      if arr[i] > maxi:
        maxi = arr[i]
        ind = i + 1950
    print(maxi)    
    return ind

Maximální rok populace Řešení Java Leetcode:

class Solution {
  public int maximumPopulation(int[][] logs) {
    
    int[] arr = new int[101];
    for(int i = 0;i < logs.length;i++){
      
      arr[logs[i][0]-1950] +=1;
      arr[logs[i][1]-1950] -=1;
      
      
    }
    
    int prev = arr[0];
    for(int i=1;i<arr.length;i++){
      
      arr[i] += prev;
      prev = arr[i];
      
    }
    
    int ind = 0;
    int maxi = 0;
    
    for(int i=0;i<arr.length;i++){
      
      if(maxi < arr[i]){
        
        maxi = arr[i];
        ind = i+1950;
      }
    }
    
    
    return ind;
    
    
  }
}

Analýza složitosti řešení Leetcode pro rok s maximálním počtem obyvatel:

Časová složitost

Časová složitost výše uvedeného řešení je O(n).

Časová složitost

Prostorová složitost výše uvedeného řešení je O(1).

Protože jsme vytvořili pole délky = 101. Můžeme ho tedy považovat za konstantní

 

 

 

 

 

 

Binární strom Inorder Traversal řešení LeetCode

Příkaz problému: Binary Tree Inorder Traversal LeetCode solution Daný kořen binárního stromu vraťte inorder traversal hodnot jeho uzlů. Příklad 1: Vstup: root = [1,null,2,3] Výstup: [1,3,2] Příklad 2: Vstup: root = [] Výstup: [] Příklad 3: Vstup: root = [1] Výstup: [1] Omezení: Počet uzlů v …

Dozvědět se více

Maximální počet obyvatel Rok řešení LeetCode

Prohlášení o problému: Maximum Population Year Leetcode Solution říká, že – Máte 2D celočíselné pole logů, kde každý log[i] = [birthi, deathi] označuje rok narození a úmrtí i-té osoby. Počet obyvatel nějakého roku x je počet lidí naživu během tohoto roku? I-tá osoba se započítá do populace roku x, pokud x je …

Dozvědět se více

Minimální náklady na lezení po schodech Řešení LeetCode

Prohlášení o problému Minimální náklady na lezení po schodech Řešení LeetCode – Je uvedena cena celého pole, kde cost[i] je cena i-tého kroku na schodišti. Jakmile zaplatíte náklady, můžete vystoupat jeden nebo dva schody. Můžete začít buď od kroku s indexem 0, nebo od kroku s…

Dozvědět se více

Najděte řešení Town Judge LeetCode

Problémové prohlášení: Najděte městského soudce LeetCode Řešení – Ve městě je n lidí označených od 1 do n. Proslýchá se, že jeden z těchto lidí je tajně městský soudce a my potřebujeme najít městského soudce. Pokud existuje městský soudce, pak: Městský soudce nikomu nevěří. …

Dozvědět se více

Řešení Coins Leetcode

Prohlášení o problému Řešení pro aranžování mincí LeetCode – „Uspořádání mincí“ vás žádá, abyste z těchto mincí postavili schodiště. Schodiště se skládá z k řad, kde i-tá řada se skládá z přesně i mincí. Poslední řada schodiště nemusí být kompletní. Za dané množství coinů vraťte…

Dozvědět se více

Zřetězení řešení Array LeetCode

Popis problému: The Concatenation of Array Leetcode Solution: uvádí, že vzhledem k celočíselnému poli num délky n chcete vytvořit pole ans délky 2n, kde ans[i] == nums[i] a ans[i + n] = = nums[i] pro 0 <= i < n (indexováno 0). Konkrétně ans je zřetězení dvou nums polí. Vraťte pole ans. Pokusme se nejprve porozumět problému a tomu, co uvádí. Problém …

Dozvědět se více

Translate »