Obrátit slova v řetězci

Prohlášení o problému „Obrácení slov v řetězci“ uvádí, že jste dostali řetězec s o velikosti n. Vytiskněte řetězec v obráceném pořadí tak, aby se poslední slovo stalo prvním, druhé poslední se stalo druhým atd. Tímto řetězcem odkazujeme na větu obsahující slova místo…

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda jsou dva výrazy s hranatými závorkami stejné

Vzhledem k tomu, dva řetězce s1 a s2 představující výrazy obsahující operátor sčítání, operátor odčítání, malá písmena abecedy a závorky. Zkontrolujte, zda jsou dva výrazy v závorkách stejné. Příklad Vstup s1 = „- (a + b + c)“ s2 = „-abc“ Výstup Ano Vstup s1 = „ab- (cd)“ s2 = „abcd“ Výstup Ne Algoritmus ke kontrole, zda dva…

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda jsou ve výrazu vyvážené závorky

Daný řetězec s délky n. Zkontrolujte, zda pro každou úvodní závorku existuje uzavírací závorka, tj. Zda jsou všechny závorky vyvážené. Jinými slovy, můžeme také říci, že pokud máme pro každý výraz „{“, „)“ a „]“ „{“, „(“ a „[“, výraz…

Dozvědět se více

Vyvážený výraz s náhradou

V problému Vyvážený výraz s nahrazením jsme dali řetězec s obsahující závorky, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Řetězec také obsahuje na některých místech x jako náhradu závorky. Po nahrazení všech… zkontrolujte, zda lze řetězec převést na výraz s platnou závorkou

Dozvědět se více

Translate »