Najděte rejstřík závěrečné závorky pro danou úvodní závorku ve výrazu

Prohlášení o problému Vzhledem k řetězci s délky / velikosti n a celočíselné hodnotě představující index otevírací hranaté závorky. Najděte index uzavírací závorky pro danou úvodní závorku ve výrazu. Příklad s = „[ABC [23]] [89]“ index = 0 8 s = „[C- [D]]“ index = 3 5 s…

Dozvědět se více

Iterativní metoda k nalezení výšky binárního stromu

Prohlášení o problému Problém „Iterativní metoda pro zjištění výšky binárního stromu“ uvádí, že jste dostali binární strom, pomocí iterativní metody najděte výšku stromu. Příklady Vstup 3 Vstup 4 Algoritmus pro iterační metodu pro zjištění výšky binárního stromu Výška stromu…

Dozvědět se více

Uspořádejte pole tak, aby se „arr [j]“ změnilo na „i“, pokud „arr [i]“ je „j“

Prohlášení o problému Problém „Uspořádejte pole tak, aby se„ arr [j] “změnilo na„ i “, pokud„ arr [i] “je„ j ““, uvádí, že máte pole velikosti „n“ obsahující celá čísla. Čísla v poli jsou v rozsahu 0 až n-1. Prohlášení o problému požaduje změnu uspořádání pole v…

Dozvědět se více

Uspořádejte pole v pořadí - nejmenší, největší, 2. nejmenší, 2. největší

Prohlášení o problému Předpokládejme, že máte celé číslo. Problém „Uspořádat pole v pořadí - nejmenší, největší, 2. nejmenší, 2. největší, ..“ žádá o uspořádání nového pole tak, aby nejprve bylo nejmenší číslo a potom největší číslo, pak druhé nejmenší a potom druhé …

Dozvědět se více

Najděte odlišné prvky společné pro všechny řádky matice

Prohlášení o problému Dostaneme matici všech celých čísel. Problém „Najít odlišné prvky společné pro všechny řádky matice“ si žádá zjistit všechny možné odlišné prvky, ale společné v každém z řádků přítomných v matici. Příklad arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda jsou dva výrazy s hranatými závorkami stejné

Vzhledem k tomu, dva řetězce s1 a s2 představující výrazy obsahující operátor sčítání, operátor odčítání, malá písmena abecedy a závorky. Zkontrolujte, zda jsou dva výrazy v závorkách stejné. Příklad Vstup s1 = „- (a + b + c)“ s2 = „-abc“ Výstup Ano Vstup s1 = „ab- (cd)“ s2 = „abcd“ Výstup Ne Algoritmus ke kontrole, zda dva…

Dozvědět se více

Zkontrolujte, zda jsou ve výrazu vyvážené závorky

Daný řetězec s délky n. Zkontrolujte, zda pro každou úvodní závorku existuje uzavírací závorka, tj. Zda jsou všechny závorky vyvážené. Jinými slovy, můžeme také říci, že pokud máme pro každý výraz „{“, „)“ a „]“ „{“, „(“ a „[“, výraz…

Dozvědět se více

Vyvážený výraz s náhradou

V problému Vyvážený výraz s nahrazením jsme dali řetězec s obsahující závorky, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Řetězec také obsahuje na některých místech x jako náhradu závorky. Po nahrazení všech… zkontrolujte, zda lze řetězec převést na výraz s platnou závorkou

Dozvědět se více

Translate »