Dotazy k rozhovoru s kódováním Arcesium

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky Arcesium Array

Otázka 1. Top K Frequent Elements Řešení LeetCode Problémové prohlášení Nahoru K Časté prvky Řešení LeetCode říká, že – Vzhledem k celočíselnému poli nums a celému číslu k vrátí k nejčastějších prvků. Odpověď můžete vrátit v libovolném pořadí. Příklad 1: Vstup: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Výstup: [1,2] Příklad 2: Vstup: nums = [1], k = 1 Výstup: [1] ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Rozdílové pole | Dotaz na aktualizaci rozsahu v O (1) Dostanete celé číslo a dva typy dotazů, jedním je přidání daného čísla do rozsahu a druhým vytisknutí celého pole. Problém „Rozdílové pole | Dotaz na aktualizaci rozsahu v O (1) ”vyžaduje, abychom provedli aktualizace rozsahu v O (1). Příklad arr [] ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Najděte všechny páry (a, b) v poli tak, aby a% b = k Prohlášení o problému Problém „Najít všechny páry (a, b) v poli tak, aby% b = k“ uvádí, že jste dostali pole celých čísel a celočíselnou hodnotu zvanou k. Prohlášení o problému požaduje zjistit pár takovým způsobem, že x ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Podmnožina se součtem dělitelným m Prohlášení o problému Problém „Podmnožina se součtem dělitelným m“ uvádí, že vám byla dána řada nezáporných celých čísel a celé číslo m. Nyní musíte zjistit, zda existuje podmnožina se součtem dělitelným m. To je součet podmnožiny, který by měl dát 0 jako ...

Dozvědět se více

Otázky pro arcesium

Otázka 5. Řešení Decode String Leetcode Prohlášení o problému The Decode String LeetCode Solution – „Decode String“ vás žádá o převod zakódovaného řetězce na dekódovaný řetězec. Kódovací pravidlo je k[encoded_string], kde kódovaný_řetězec uvnitř hranatých závorek se opakuje přesně kkrát, kde k je kladné celé číslo. Příklad: Vstup: s = "3[a]2[bc]" Výstup: "aaabcbc" ...

Dozvědět se více

Otázka 6. Nejdelší opakovaná posloupnost Problém „Nejdelší opakovaná posloupnost“ uvádí, že vám byl zadán řetězec jako vstup. Zjistěte nejdelší opakovanou sekvenci, tj. Sekvenci, která v řetězci existuje dvakrát. Příklad aeafbdfdg 3 (afd) Přístup Problém nás žádá, abychom našli nejdelší opakovanou posloupnost v řetězci. ...

Dozvědět se více

Otázka 7. Nejmenší palindrom po výměně Prohlášení o problému V problému „Nejmenší palindrom po výměně“ jsme zadali, že vstupní řetězec obsahuje malá písmena abecedy a tečky (.). Musíme nahradit všechny tečky nějakým znakem abecedy tak, aby se z výsledného řetězce stal palindrom. Palindrom by měl být lexikograficky nejmenší. Vstup ...

Dozvědět se více

Otázky ke stromu Arcesium

Otázka 8. Vyplnění dalších pravých ukazatelů v každém řešení Leetcode uzlu Prohlášení o problému Vyplnění dalších pravých ukazatelů v každém uzlu Řešení LeetCode – „Vyplnění dalších pravých ukazatelů v každém uzlu“ uvádí, že daný kořen dokonalého binárního stromu a každý další ukazatel uzlu musíme naplnit na jeho další pravý uzel. Pokud nebude další...

Dozvědět se více

Arcesium Stack Questions

Otázka 9. Řešení Decode String Leetcode Prohlášení o problému The Decode String LeetCode Solution – „Decode String“ vás žádá o převod zakódovaného řetězce na dekódovaný řetězec. Kódovací pravidlo je k[encoded_string], kde kódovaný_řetězec uvnitř hranatých závorek se opakuje přesně kkrát, kde k je kladné celé číslo. Příklad: Vstup: s = "3[a]2[bc]" Výstup: "aaabcbc" ...

Dozvědět se více

Arcesium Další otázky

Otázka 10. Maximální součet cesty v trojúhelníku Prohlášení o problému Problém „Maximální součet cesty v trojúhelníku“ uvádí, že jste dostali celá čísla. Tato celá čísla jsou uspořádána ve formě trojúhelníku. Začínáte od horní části trojúhelníku a musíte se dostat do spodní řady. Za tímto účelem se přesunete do ...

Dozvědět se více

Otázka 11. Odstraňte N-tý uzel z konce daného propojeného seznamu Prohlášení o problému Problém „Odstranit N-tý uzel z konce daného propojeného seznamu“ uvádí, že vám bude přidán propojený seznam s některými uzly. A nyní musíte odstranit n-tý uzel z konce propojeného seznamu. Příklad 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 smazat 3. uzel z posledních 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Vysvětlení: ...

Dozvědět se více

Otázka 12. Zkontrolujte, zda se mezi danou sadou intervalů překrývají dva intervaly Prohlášení o problému Problém „Zkontrolujte, zda se mezi danou sadou intervalů překrývají dva intervaly“ uvádí, že vám byla dána nějaká sada intervalů. Každý interval se skládá ze dvou hodnot, jedna je počáteční čas a druhá koncový čas. Prohlášení o problému žádá o kontrolu, zda některý z ...

Dozvědět se více

Otázka 13. Word Wrap Problém Prohlášení o problému Úloha zalamování slov uvádí, že vzhledem k posloupnosti slov jako vstupu musíme najít počet slov, která lze vložit najednou do jednoho řádku. Takže za to uděláme přestávky v dané posloupnosti tak, aby tištěný dokument ...

Dozvědět se více

Translate »