Zvukové dotazy

Otázky se zvukovým polem

Otázka 1. Minimální absolutní rozdíl Řešení Leetcode Problém Řešení Leetcode s minimálním absolutním rozdílem nám poskytuje netříděné pole nebo vektor obsahující některá celá čísla. Jsme povinni zjistit všechny páry, které mají rozdíl rovný rozdílu minimálního absolutního rozdílu. Minimální absolutní rozdíl je minimální hodnota absolutního rozdílu, která může ...

Dozvědět se více

Zvukové Další otázky

Otázka 2. Páry skladeb s celkovou délkou dělitelné 60 řešením LeetCode Problémové prohlášení Dvojice skladeb s celkovou délkou dělitelné 60 LeetCode Řešení – Dvojice písní s celkovou délkou dělitelné 60 LeetCode Solution říká, že – Dostanete seznam skladeb, kde i-tá skladba má trvání času[i] sekund. Vraťte počet párů skladeb, pro které...

Dozvědět se více

Otázka 3. Analýza webové stránky uživatele Navštivte vzor řešení LeetCode Prohlášení o problému Analýza webové stránky uživatele Navštivte vzor LeetCode Řešení – Jsou vám přidělena dvě pole řetězců uživatelské jméno a webová stránka a časové razítko celočíselného pole. Všechna uvedená pole mají stejnou délku a n-tice [uživatelské jméno[i], web[i], časové razítko[i]] označuje, že uživatelské jméno[i] navštívilo webovou stránku[i] v časovém razítku[i]. Vzor je seznam tří webových stránek (ne nutně odlišných). Například ["home", ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Maximalizujte vzdálenost k nejbližší osobě Řešení LeetCode Problémové prohlášení Maximalizujte vzdálenost k nejbližší osobě Řešení LeetCode – Je vám přiděleno pole představující řadu sedadel, kde sedadla[i] = 1 představuje osobu sedící na i-tém sedadle a sedadla[i] = 0 představuje, že i-té sedadlo je prázdné (0-indexováno). Je zde alespoň jedno volné místo a alespoň jedna osoba sedí. Alex chce...

Dozvědět se více

Otázka 5. Změna pořadí dat v souborech protokolů Řešení LeetCode Prohlášení o problému Změna pořadí dat v souborech protokolu Řešení LeetCode – Máte k dispozici řadu protokolů. Každý protokol je mezerou oddělený řetězec slov, kde první slovo je identifikátor. Existují dva typy protokolů: Protokoly písmen: Všechna slova (kromě identifikátoru) se skládají z malých anglických písmen. Digit-logs: Všechna slova...

Dozvědět se více

Otázka 6. Počet provincií Řešení Leetcode Prohlášení o problému Počet provincií Řešení Leetcode – Dostali jsme maticovou reprezentaci grafu a potřebujeme zjistit počet provincií. Zde provincie je skupina přímo nebo nepřímo propojených měst a žádná další města mimo skupinu. Příklad Příklad 1: Vstup: isConnected ...

Dozvědět se více

Translate »