BankBazaar Interview Otázky

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky týkající se bankovního bazaru

Otázka 1. Konstrukce nejdelší rostoucí posloupnosti (N log N) Prohlášení o problému Dostanete řadu celých čísel. Problém „Konstrukce nejdelší rostoucí sekvence (N log N)“ si žádá sestrojit nejdelší rostoucí sekvenci. Příklad arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 a velikost této nejdelší rostoucí subsekvence je ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Třícestné dělení pole kolem daného rozsahu Prohlášení o problému Dostanete pole celých čísel a rozsah lowValue a highValue. Problém „Třídílné rozdělení pole kolem daného rozsahu“ požaduje rozdělení pole tak, aby bylo pole rozděleno na tři části. Příčky polí budou: Prvky ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Počítat páry ze dvou seřazených polí, jejichž součet se rovná dané hodnotě x Prohlášení o problému „Počítat páry ze dvou seřazených polí, jejichž součet se rovná dané hodnotě x“ problém uvádí, že vám jsou dána dvě seřazená pole celých čísel a celočíselná hodnota zvaná součet. Prohlášení o problému žádá o zjištění celkového počtu párů, které činí až ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se stromu BankBazaar

Otázka 4. Spočítejte počet uzlů na dané úrovni ve stromu pomocí BFS Popis Problém „Spočítat počet uzlů na dané úrovni ve stromu pomocí BFS“ uvádí, že jste dostali Strom (acyklický graf) a kořenový uzel, zjistěte počet uzlů na L-té úrovni. Acyklický graf: Jedná se o síť uzlů propojených přes hrany, která má ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se grafu bankBazaar

Otázka 5. Spočítejte počet uzlů na dané úrovni ve stromu pomocí BFS Popis Problém „Spočítat počet uzlů na dané úrovni ve stromu pomocí BFS“ uvádí, že jste dostali Strom (acyklický graf) a kořenový uzel, zjistěte počet uzlů na L-té úrovni. Acyklický graf: Jedná se o síť uzlů propojených přes hrany, která má ...

Dozvědět se více

BankBazaar Další dotazy

Otázka 6. Permutační koeficient Prohlášení o problému V tomto problému „Permutační koeficient“ jej musíme najít, když nám budou dány hodnoty n & k. Příklad n = 5, k = 2 20 Vysvětlení: Tato hodnota n P r se zjistí pomocí vzorce permutačního koeficientu. nPr = n! / (nr)! Přístup ...

Dozvědět se více

Translate »