BlackRock Interview Otázky

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky BlackRock Array

Otázka 1. Minimální součet násobení n čísel Problém „Minimální součet násobení n čísel“ uvádí, že máte n celých čísel a musíte minimalizovat součet násobení všech čísel tím, že vezmete dva prvky, které sousedí najednou, a vložíte zpět jejich součet mod 100, dokud jedno číslo ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Minimální operace, aby se všechny prvky v poli rovnaly Problém „Minimální operace k vyrovnání všech prvků v poli“ uvádí, že vám bylo dáno pole s několika celými čísly. Musíte zjistit minimální operace, které lze provést, aby se pole rovnalo. Příklad [1,3,2,4,1] 3 Vysvětlení Lze použít buď 3 odčítání ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Zjistěte, zda je podoblast v podobě hory nebo ne Prohlášení o problému Problém „Zjistit, zda je podoblast v podobě hory nebo ne“ uvádí, že jste dostali celé číslo a rozsah. Prohlášení o problému žádá o zjištění, zda je podpole vytvořené mezi daným rozsahem ve formě horské formy nebo ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Dotazy na rozsah součtu bez aktualizací Prohlášení o problému Problém „Dotazy na rozsah součtu bez aktualizací“ uvádí, že máte pole celých čísel a rozsah. Prohlášení o problému požaduje zjistit součet všech prvků v daném rozsahu. Příklad arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Dotaz: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Dozvědět se více

Otázka 5. Třícestné dělení pole kolem daného rozsahu Prohlášení o problému Dostanete pole celých čísel a rozsah lowValue a highValue. Problém „Třídílné rozdělení pole kolem daného rozsahu“ požaduje rozdělení pole tak, aby bylo pole rozděleno na tři části. Příčky polí budou: Prvky ...

Dozvědět se více

Otázka 6. Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek Prohlášení o problému Problém „Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek“ uvádí, že máte pole a celé číslo m. Každý prvek pole označuje ID položky. Prohlášení o problému požaduje odstranění m prvků takovým způsobem, že by mělo existovat minimum ...

Dozvědět se více

Otázka 7. Počítejte páry, jejichž produkty existují v poli V počtu párů, jejichž produkty existují v poli problém jsme dali pole, spočítat všechny odlišné páry, jejichž hodnota produktu je přítomna v poli. Příklad Vstup A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Výstup Počet odlišných párů, jejichž produkt existuje v poli, je: 2 Páry jsou: (2, ...

Dozvědět se více

Otázka 8. Problém se změnou mince Problém se změnou mincí - Vzhledem k některým mincím různých hodnot c1, c2,…, cs (například: 1,4,7….). Potřebujeme částku n. Pomocí těchto daných mincí vytvořte částku n. Mince můžete použít tolikrát, kolikrát je potřeba. Najděte celkový počet způsobů, jak ...

Dozvědět se více

Otázka 9. Puzzle s produktovým polem Prohlášení o problému V logickém problému s produktovým polem musíme zkonstruovat pole, kde i-tý prvek bude součinem všech prvků v daném poli, kromě prvku na i-té pozici. Příklad Vstup 5 10 3 5 6 2 Výstup 180 600 360 300 900 ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se BlackRock String

Otázka 10. Celé číslo až římské řešení Leetcode V tomto problému dostaneme celé číslo a musíme jej převést na římskou číslici. Problém se tedy obecně označuje jako „Celé číslo k římskému“ a toto je celé číslo k římskému řešení Leetcode. Pokud někdo neví o římských číslicích. Za starých časů lidé ne ...

Dozvědět se více

Otázka 11. Transformace maximální hmotnosti daného řetězce Prohlášení o problému Transformace maximální hmotnosti daného problému s řetězcem uvádí, že daný řetězec se skládá pouze ze dvou znaků „A“ a „B“. Máme operaci, kde můžeme transformovat řetězec na jiný řetězec přepnutím libovolného znaku. Je tedy možné mnoho transformací. Ze všech možných ...

Dozvědět se více

Otázka 12. Skupinová slova se stejnou sadou znaků Ve skupinových slovech se stejnou sadou znaků jsme zadali seznam slov s malými písmeny. Implementujte funkci k vyhledání všech slov, která mají stejnou jedinečnou znakovou sadu. Příklad vstupních slov [] = {„může“, „student“, „studenti“, „pes“, „studentka“, „bůh“, „kočka“, „jednat“, „karta“, „netopýr“, „tok“ , „Vlk“, „jehňata“, „amy“, „yam“, „balzám“, „smyčkovaný“, ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se BlackRock Tree

Otázka 13. Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek Prohlášení o problému Problém „Minimální počet odlišných prvků po odebrání m položek“ uvádí, že máte pole a celé číslo m. Každý prvek pole označuje ID položky. Prohlášení o problému požaduje odstranění m prvků takovým způsobem, že by mělo existovat minimum ...

Dozvědět se více

Otázka 14. Převést BST na minimální hromadu Prohlášení o problému Vzhledem k úplnému binárnímu vyhledávacímu stromu napište algoritmus, který jej převede na minimální hromadu, což je převod BST na minimální hromadu. Minimální hromada by měla být taková, že hodnoty nalevo od uzlu musí být menší než hodnoty napravo ...

Dozvědět se více

Otázky BlackRock Stack

Otázka 15. Obrácení prvních K prvků fronty Při obrácení prvních K prvků úlohy ve frontě jsme zadali frontu a číslo k, obrátili jsme první k prvky ve frontě pomocí standardních operací ve frontě. Příklady vstupu: fronta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Dozvědět se více

Otázky k frontě BlackRock

Otázka 16. Obrácení prvních K prvků fronty Při obrácení prvních K prvků úlohy ve frontě jsme zadali frontu a číslo k, obrátili jsme první k prvky ve frontě pomocí standardních operací ve frontě. Příklady vstupu: fronta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Dozvědět se více

Otázky BlackRock Matrix

Otázka 17. Najděte odlišné prvky společné pro všechny řádky matice Prohlášení o problému Dostaneme matici všech celých čísel. Problém „Najít odlišné prvky společné pro všechny řádky matice“ si žádá zjistit všechny možné odlišné prvky, ale společné v každém z řádků přítomných v matici. Příklad arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Dozvědět se více

BlackRock Další otázky

Otázka 18. Nejlepší čas na nákup a prodej skladového řešení LeetCode Prohlášení o problému Nejlepší čas na nákup a prodej akcií Řešení LeetCode – „Nejlepší čas na nákup a prodej akcií“ uvádí, že máte k dispozici řadu cen, kde ceny[i] jsou cenou dané akcie v itý den. Chcete maximalizovat svůj zisk výběrem...

Dozvědět se více

Otázka 19. Maximální počet segmentů o délkách a, b a c Problém „Maximální počet segmentů délek a, bac“ uvádí, že máte kladné celé číslo N, a musíte najít maximální počet segmentů délek a, bac, který lze vytvořit pomocí N. Příklad N = 7 a = 5, b ...

Dozvědět se více

Otázka 20. Prostorově optimalizované řešení DP pro problém s batohem 0-1 Prohlášení o problému Dostaneme batoh, který může mít určitou váhu, musíme vybrat některé položky z daných položek s určitou hodnotou. Předměty by měly být vybírány tak, aby byla maximalizována hodnota batohu (celková hodnota vyzvednutých předmětů). ...

Dozvědět se více

Otázka 21. Zaměňte Kth uzel od začátku za Kth uzel od konce Prohlášení o problému V problému „Zaměnit Kth uzel od začátku s K-uzlem od konce“ jsme uvedli propojený seznam. Zaměňte kth uzel od začátku_s kth uzlem od konce. Neměli bychom zaměňovat hodnoty, měli bychom zaměňovat ukazatele. Příklad 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Dozvědět se více

Translate »