Dotazy k rozhovoru s Capgemini

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky týkající se pole Capgemini

Otázka 1. Přesuňte všechny negativní prvky na jednu stranu pole Přesuňte všechny záporné prvky na jednu stranu pole – Předpokládejme, že máte pole celých čísel. Skládá se ze záporných i kladných čísel a zadání problému požaduje přesunout/přesunout všechny záporné a kladné prvky doleva od pole a doprava od pole ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Třídění pomocí triviální hash funkce Problém „Řazení pomocí triviální hashovací funkce“ uvádí, že jste dostali celé číslo. Pole může obsahovat záporná i kladná čísla. Prohlášení o problému požádá o seřazení pole pomocí funkce Trivial Hash. Příklad arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Vzhledem k řadě párů v něm najděte všechny symetrické páry Najděte všechny symetrické páry - dostanete pár párů pole. Musíte v něm zjistit symetrické páry. O symetrickém páru se říká, že je symetrický, když v párech říkají (a, b) a (c, d), ve kterých se „b“ rovná „c“ a „a“ je ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Třídění bublin pomocí dvou zásobníků Prohlášení o problému Problém „Třídění bublin pomocí dvou zásobníků“ uvádí, že jste dostali pole [] o velikosti n. Vytvořte funkci pro třídění daného pole a [] pomocí paradigmatu třídění bublin se dvěma datovými strukturami zásobníku. Příklad a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Dozvědět se více

Otázka 5. Další prvek vyšší frekvence V příštím větším problému s frekvenčními prvky jsme dali poli [] o velikosti n obsahující čísla. U každého čísla v maticovém tisku se číslo vpravo nachází v matici s frekvencí větší než u aktuálního čísla. Příklad vstupu a [] = {1, 1, ...

Dozvědět se více

Otázka 6. Změňte pole na permutaci čísel od 1 do N V tomto problému jsme dali pole A z n prvků. Musíme změnit pole na permutaci čísel od 1 do n pomocí minimálních náhrad v poli. Příklad vstupu: 2 2 3 3 Výstup: 2 1 3 4 Vstup: 3 2 1 7 ...

Dozvědět se více

Otázka 7. Odečtení dvou matic Prohlášení o problému V úloze „Odčítání dvou matic“ jsme zadali dvě matice a a b. Konečnou matici musíme najít po odečtení matice b od matice a. Pokud je pořadí stejné pro obě matice, pak je můžeme odečíst pouze my, jinak nemůžeme. ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se řetězce Capgemini

Otázka 8. Převrátit řetězec pomocí zásobníku Dali jsme řetězec s délky n, který obsahuje malá písmena, velká písmena, celá čísla a nějaký speciální symbol. Obraťte daný řetězec pomocí zásobníku. Podívejme se na několik příkladů pro lepší pochopení. Příklad Vstup s = “TutorialCup” Výstup puClairotuT Vstup s = “Stack” Výstup kcatS pomocí Stack ...

Dozvědět se více

Otázka 9. Naprogramujte přepínání všech znaků v řetězci Prohlášení o problému V úloze „Program pro přepínání všech znaků v řetězci“, kterou jsme zadali, napíšeme program, který přepíná všechny znaky daného řetězce. Zde přepínání znamená převod všech velkých znaků na malá a všech malých znaků na velká písmena. Vstupní formát První ...

Dozvědět se více

Otázka 10. Palindrom pomocí rekurze Problémové prohlášení V problému „Rekurzivní palindromová kontrola“ nebo „Palindrom využívající rekurzi“ jsme zadali řetězec „s“. Musíme napsat program, který zkontroluje, zda je daný řetězec palindrom nebo nepoužívá rekurzi. Palindrom je slovo, číslo, fráze nebo jiná sekvence znaků, která čte...

Dozvědět se více

Otázka 11. Odeberte z řetězce další mezery Prohlášení o problému V problému „Odebrat další mezery z řetězce“ jsme zadali řetězec „s“. Napište program, který z daného řetězce odstraní všechny extra_prostory. Vstupní formát První a jediný řádek obsahující řetězec s mezerami. Výstupní formát Po odebrání vytisknout řetězec

Dozvědět se více

Otázka 12. Odebrání mezer z řetězce pomocí stringstream Prohlášení o problému V problému „Odebrání mezer z řetězce pomocí řetězce“ jsme zadali řetězec „s“. Napište program, který pomocí řetězcového proudu odstraní mezery z daného řetězce. Formát vstupu První a jediný řádek obsahující větu / řetězec „s“. Výstupní formát První řádek ...

Dozvědět se více

Otázky ohledně zásobníku Capgemini

Otázka 13. Převrátit řetězec pomocí zásobníku Dali jsme řetězec s délky n, který obsahuje malá písmena, velká písmena, celá čísla a nějaký speciální symbol. Obraťte daný řetězec pomocí zásobníku. Podívejme se na několik příkladů pro lepší pochopení. Příklad Vstup s = “TutorialCup” Výstup puClairotuT Vstup s = “Stack” Výstup kcatS pomocí Stack ...

Dozvědět se více

Otázka 14. Další prvek vyšší frekvence V příštím větším problému s frekvenčními prvky jsme dali poli [] o velikosti n obsahující čísla. U každého čísla v maticovém tisku se číslo vpravo nachází v matici s frekvencí větší než u aktuálního čísla. Příklad vstupu a [] = {1, 1, ...

Dozvědět se více

Otázky k matici Capgemini

Otázka 15. Odečtení dvou matic Prohlášení o problému V úloze „Odčítání dvou matic“ jsme zadali dvě matice a a b. Konečnou matici musíme najít po odečtení matice b od matice a. Pokud je pořadí stejné pro obě matice, pak je můžeme odečíst pouze my, jinak nemůžeme. ...

Dozvědět se více

Translate »