Dotazy na rozhovor s jedním kapitálem

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky týkající se Capital One Array

Otázka 1. Plus jedno řešení Leetcode Prohlášení o úkolu V úloze „Plus jedna“ dostaneme pole, kde každý prvek v poli představuje číslici čísla. Kompletní pole představuje číslo. Nultý index představuje MSB čísla. Můžeme předpokládat, že v ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Počítat všechny podsekvence, které mají produkt menší než K. Problém „Spočítat všechny subsekvence mající součin menší než K“ uvádí, že jste dostali řadu celých čísel. Nyní najděte počet podsekvencí, jejichž produkt je menší než daný vstup K. Příklad a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Počet podsekvencí méně ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Najděte libovolný z více opakujících se prvků v poli jen pro čtení problém „Najít jeden z více opakujících se prvků v poli jen pro čtení“ uvádí, že předpokládáme, že dostanete pole velikosti jen pro čtení (n + 1). Pole obsahuje celá čísla od 1 do n. Vaším úkolem je zjistit kterýkoli z opakovaných prvků v ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Dotazy na GCD všech čísel pole kromě prvků v daném rozsahu Prohlášení o problému Problém „Dotazy na GCD všech čísel pole kromě prvků v daném rozsahu“ uvádí, že vám bude zadáno celé číslo a aq počet dotazů. Každý dotaz obsahuje číslo vlevo a vpravo. Prohlášení o problému požaduje zjistit ...

Dozvědět se více

Otázka 5. Nejlepší K časté prvky Prohlášení o problému V horních K častých prvcích jsme zadali pole nums [], najděte nejčastěji se vyskytujících prvků. Příklady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naivní přístup k vytváření nejlepších K častých prvků ...

Dozvědět se více

Otázka 6. Třícestné dělení pole kolem daného rozsahu Prohlášení o problému Dostanete pole celých čísel a rozsah lowValue a highValue. Problém „Třídílné rozdělení pole kolem daného rozsahu“ požaduje rozdělení pole tak, aby bylo pole rozděleno na tři části. Příčky polí budou: Prvky ...

Dozvědět se více

Otázka 7. Najděte seřazenou posloupnost velikosti 3 v lineárním čase Prohlášení o problému Problém „Najít seřazenou posloupnost velikosti 3 v lineárním čase“ uvádí, že máte celé číslo. Prohlášení o problému požaduje zjistit tři čísla takovým způsobem, že pole [i] <pole [k] <pole [k] a i <j <k. Příklad arr [] ...

Dozvědět se více

Otázka 8. Součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin o velikosti k Prohlášení o problému Problém „Součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin velikosti k“ uvádí, že jste dostali pole obsahující kladná a záporná celá čísla, najděte součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin velikosti k. Příklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Dozvědět se více

Otázka 9. Přesuňte všechny negativní prvky na konec v pořadí s povoleným prostorem navíc Prohlášení o problému „Přesuňte všechny záporné prvky na konec v pořadí s povoleným prostorem navíc“ uvádí, že vám je dáno pole obsahující kladná i záporná čísla. Prohlášení o problému požádá o přesun všech negativních prvků v posledním poli. Příklad arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Dozvědět se více

Otázka 10. Najděte subarray s nejméně průměrným Prohlášení o problému Zadali jste celé číslo a číslo k. Prohlášení o problému žádá o nalezení podsítě s nejmenším průměrem, což je zjištění podpole pole k prvků, které má minimální průměr. Příklad arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Sub-Array of [0, 2] has a minimum average. Vysvětlení: ...

Dozvědět se více

Otázka 11. Minimální počet podmnožin s odlišnými prvky Prohlášení o problému Předpokládejme, že máte řadu celých čísel o velikosti n. Prohlášení o problému požaduje zjistit minimální počet podmnožin s odlišnými prvky, tj. Podmnožiny, které lze vytvořit a které obsahují všechny různé / odlišné prvky z pole. Příklad arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Vysvětlení: {1, ...

Dozvědět se více

Otázka 12. Spočítejte minimální kroky k získání požadovaného pole Prohlášení o problému Předpokládejme, že máte pole obsahující pouze celé číslo 0 jako všechny jeho prvky. Zvažte, dostanete pole délky n, které má všechny 0s, ve kterých musíme převést 0s na dané požadované pole. Můžeme pojmenovat požadované pole jako požadovanýArr ...

Dozvědět se více

Otázka 13. Chybějící číslo V problému Chybějící číslo jsme zadali pole velikosti N obsahující číslo od 0 do N. Všechny hodnoty v poli jsou jedinečné. Musíme najít chybějící číslo, které není v poli a toto číslo leží mezi 0 a N. Tady ...

Dozvědět se více

Otázka 14. Problém se změnou mince Problém se změnou mincí - Vzhledem k některým mincím různých hodnot c1, c2,…, cs (například: 1,4,7….). Potřebujeme částku n. Pomocí těchto daných mincí vytvořte částku n. Mince můžete použít tolikrát, kolikrát je potřeba. Najděte celkový počet způsobů, jak ...

Dozvědět se více

Otázka 15. Změna uspořádání kladných a záporných čísel Alternativně v poli Prohlášení o problému V problému „Přeskupit kladná a záporná čísla alternativně v poli“ jsme dali poli []. Toto pole obsahuje kladná a záporná celá čísla. Uspořádejte pole tak, aby byly alternativně umístěny kladné a záporné hodnoty. Zde počet pozitivních a negativních prvků nemusí ...

Dozvědět se více

Otázka 16. Najděte ztracený prvek z duplikovaného pole Prohlášení o problému Vzhledem ke dvěma polím A a B je jedno pole duplikátem druhého kromě jednoho prvku. Jeden prvek chybí buď A nebo B. musíme najít ztracený prvek z duplikovaného pole. Příklad 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Dozvědět se více

Otázka 17. Uspořádejte dané pole v maximálním minimálním tvaru Prohlášení o problému V problému „Uspořádat dané pole v maximálním minimálním tvaru“ jsme zadali seřazené pole obsahující N prvků. Uspořádejte dané seřazené pole kladných celých čísel, takže alternativní prvky jsou ith max a ith min. Níže naleznete lepší pochopení přeskupení prvků - pole [0] ...

Dozvědět se více

Otázka 18. Přesuňte všechny nuly na konec daného pole Prohlášení o problému V daném poli přesuňte všechny nuly, které jsou v poli, na konec pole. Zde vždy existuje způsob, jak vložit veškerý počet nul na konec pole. Příklad vstupu 9 9 17 0 14 0 ...

Dozvědět se více

Otázka 19. Najděte nejmenší chybějící číslo v seřazeném poli Prohlášení o problému V úloze „Najít nejmenší chybějící číslo ve tříděném poli“ jsme zadali celé číslo. Najděte nejmenší chybějící číslo v tříděném poli velikosti N s jedinečnými prvky v rozsahu 0 až M-1, kde M> N. Příklad vstupu [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Dozvědět se více

Otázka 20. Najděte chybějící číslo Prohlášení o problému Při hledání chybějícího čísla z pole 1 až N čísel jsme dostali pole, které obsahuje N-1 čísla. Jedno číslo chybí v poli čísel od 1 do N. Musíme najít chybějící číslo. Vstupní formát První řádek obsahující celé číslo ...

Dozvědět se více

Kapitálové jednořetězcové otázky

Otázka 21. Řešení Leetcode pro formátování licenčních klíčů Prohlášení o problému V problému „Formátování licenčního klíče“ se vstup skládá z řetězce znaků představujících licenční klíč. Zpočátku je řetězec rozdělen do N + 1 skupin (slov) N pomlčkami mezi nimi. Dostaneme také celé číslo K a cílem je formátovat řetězec ...

Dozvědět se více

Otázka 22. Nejdelší opakovaná posloupnost Problém „Nejdelší opakovaná posloupnost“ uvádí, že vám byl zadán řetězec jako vstup. Zjistěte nejdelší opakovanou sekvenci, tj. Sekvenci, která v řetězci existuje dvakrát. Příklad aeafbdfdg 3 (afd) Přístup Problém nás žádá, abychom našli nejdelší opakovanou posloupnost v řetězci. ...

Dozvědět se více

Otázka 23. Písmeno kombinace telefonního čísla V kombinacích písmen problému s telefonním číslem jsme zadali řetězec obsahující čísla od 2 do 9. Problémem je najít všechny možné kombinace, které by toto číslo mohlo reprezentovat, pokud má každé číslo přiřazeno nějaké písmeno. Přiřazení čísla je ...

Dozvědět se více

Otázka 24. Text Odůvodnění Řešení LeetCode Dnes budeme diskutovat o zdůvodnění textu Řešení LeetCode Prohlášení problému Problém „Zarovnání textu“ uvádí, že je vám poskytnut seznam s[ ] řetězce typu o velikosti n a velikosti celého čísla. Zarovnejte text tak, aby každý řádek textu obsahoval velikost počtu znaků. Můžeš ...

Dozvědět se více

Otázka 25. Slovo vzor Všichni jsme narazili na slovní vzory jako „ABBA“, „AABB“ a tak dále. Vždycky nás zajímá, k čemu by to blábolení mohlo souviset. Dnes se pokusíme vyřešit problém, kdy se pokusíme využít blábol. Nepřeberné množství problémů s řetězci případu nepomůže. Vzhledem k ...

Dozvědět se více

Otázka 26. Zkontrolujte, zda propojený seznam řetězců tvoří palindrom Prohlášení o problému V problému „Zkontrolujte, zda propojený seznam řetězců tvoří Palindrom“ jsme uvedli propojený seznam zpracovávající data řetězce. Napište program a zkontrolujte, zda data tvoří palindrom nebo ne. Příklad ba-> c-> d-> ca-> b 1 Vysvětlení: Ve výše uvedeném příkladu vidíme, že ...

Dozvědět se více

Otázky týkající se velkého jednoho stromu

Otázka 27. Převést normální BST na vyvážený BST Prohlášení o problému Vzhledem k binárnímu vyhledávacímu stromu (BST) napište algoritmus pro převod BST na vyvážený binární vyhledávací strom. Vyvážený binární vyhledávací strom není nic jiného než binární vyhledávací strom, jehož rozdíl mezi výškou levého podstromu a pravého podstromu je menší nebo roven 1. ...

Dozvědět se více

Otázka 28. Symetrický strom V problému Symetrický strom jsme zadali binární strom, zkontrolujte, zda je zrcadlem sebe sama. O stromu se říká, že je jeho zrcadlovým obrazem, pokud existuje osa symetrie kořenovým uzlem, který rozděluje strom na dvě stejné poloviny. Ukázkové typy ...

Dozvědět se více

Otázky k hlavnímu balíčku

Otázka 29. Přidejte řešení Leetcode Two Numbers II Prohlášení o problému Řešení LeetCode Add Two Numbers II – „Add Two Numbers II“ uvádí, že dva neprázdné propojené seznamy představují dvě nezáporná celá čísla, kde nejvýznamnější číslice je na prvním místě a každý uzel obsahuje právě jednu číslici. Musíme sečíst dvě čísla a vrátit součet jako ...

Dozvědět se více

Otázka 30. Řešení Minetack Leetcode Prohlášení o problému Navrhněte zásobník, který podporuje push, pop, top a načítání minimálního prvku v konstantním čase. push (x) - Zatlačte prvek x do stohu. pop () - Odebere prvek v horní části zásobníku. top () - Získejte horní prvek. getMin () - Načte minimální prvek v zásobníku. ...

Dozvědět se více

Otázka 31. Min. Zásobník V min zásobníku problém musíme navrhnout zásobník efektivně implementovat následující funkce, push (x) -> Push element x do zásobníku pop () -> Odebere položku v horní části zásobníku top () -> Vrátit prvek v horní části zásobníku getMin () -> Vrátit přítomný minimální prvek ...

Dozvědět se více

Queue Capital One otázky

Otázka 32. Součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin o velikosti k Prohlášení o problému Problém „Součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin velikosti k“ uvádí, že jste dostali pole obsahující kladná a záporná celá čísla, najděte součet minimálních a maximálních prvků všech podskupin velikosti k. Příklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Dozvědět se více

Kapitál Jedna další otázky

Otázka 33. Řešení LRU Cache Leetcode Prohlášení o problému Řešení LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ vás žádá o návrh datové struktury, která se řídí mezipamětí nejméně nedávno použitých (LRU) Potřebujeme implementovat třídu LRUCache, která má následující funkce: LRUCache(int capacity): Inicializuje mezipaměť LRU s kladnou velikostní kapacitou. int get (klíč int): Vrátí hodnotu ...

Dozvědět se více

Otázka 34. Word Pattern řešení LeetCode Vysvětlení problému Vzor slova LeetCode Řešení – Jsou nám dány 2 řetězce – „s“ a „pattern“, musíme zjistit, zda vzor následuje s. Následující zde znamená úplnou shodu. Formálněji můžeme pro každý vzor[i] existovat pouze jedno s[i] a naopak, tj. existuje ...

Dozvědět se více

Otázka 35. Odebrat řešení Leetcode prvků propojeného seznamu Prohlášení o problému V tomto problému dostaneme propojený seznam s jeho uzly s celočíselnými hodnotami. Musíme odstranit některé uzly ze seznamu, které mají hodnotu rovnou val. Problém nevyžaduje řešení na místě, ale budeme diskutovat o jednom takovém přístupu. Příklad seznamu = ...

Dozvědět se více

Otázka 36. Řešení Leetcode s propojeným seznamem Palindrome V problému „Seznam propojených s Palindromem“ musíme zkontrolovat, zda je daný seznam propojených na celé číslo palindromem či nikoli. Příklad seznamu = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Vysvětlení # 1: Seznam je palindrom, protože všechny prvky od začátku a zpět jsou ...

Dozvědět se více

Otázka 37. Sloučit dva seřazené seznamy řešení Leetcode Propojené seznamy jsou ve svých lineárních vlastnostech docela podobné maticím. Můžeme sloučit dvě seřazená pole a vytvořit tak celkové seřazené pole. V tomto problému musíme sloučit dva seřazené propojené seznamy, abychom vrátili nový seznam, který obsahuje prvky obou seznamů seřazeným způsobem. Příklad ...

Dozvědět se více

Otázka 38. Počítat připraví řešení Leetcode V tomto problému dostaneme celé číslo N. Cílem je spočítat, jak jsou čísla menší než N prvočísla. Celé číslo je omezeno na nezáporné. Příklad 7 3 10 4 Vysvětlení Připraví méně než 10 jsou 2, 3, 5 a 7. Takže počet je 4. Přístup (Brute ...

Dozvědět se více

Otázka 39. Sloučit dva seřazené propojené seznamy Ve sloučení dvou seřazených propojených seznamů jsme dali hlavní ukazatel dvou propojených seznamů, sloučte je tak, aby se získal jeden propojený seznam, který má uzly s hodnotami v seřazeném pořadí. vrátit hlavní ukazatel sloučeného propojeného seznamu. Poznámka: sloučit propojený seznam na místě bez použití ...

Dozvědět se více

Otázka 40. Sloučit dva seřazené seznamy Leetcode Co je problém sloučit dva seřazené seznamy na leetcode? To je tak zajímavá otázka, která se tolikrát kladla na společnosti jako Amazon, Oracle, Microsoft atd. V tomto problému (Sloučit dva seřazené seznamy Leetcode) jsme dali dva propojené seznamy. Oba propojené seznamy jsou v rostoucím pořadí. Sloučit oba propojené seznamy v ...

Dozvědět se více

Otázka 41. Implementace mezipaměti LRU Nejméně nedávno použitá mezipaměť (LRU) je typ metody, která se používá k udržování dat tak, aby byl čas potřebný k použití dat minimální. Algoritmus LRU použitý, když je mezipaměť plná. Odebereme nejméně nedávno použitá data z mezipaměti paměti ...

Dozvědět se více

Otázka 42. Síto Eratosthenes Síto Eratosthenova je algoritmus, ve kterém zjistíme prvočísla menší než N. Zde N je celočíselná hodnota. Toto je efektivní metoda pro zjištění prvočísel do limitu. Pomocí toho můžeme zjistit prvočísla do 10000000 XNUMX XNUMX. Tady ...

Dozvědět se více

Translate »