Otázky k rozhovoru s Citrixem

Otázky k pohovoru o návrhu systému může být tak otevřený, že je příliš těžké znát správný způsob přípravy. Nyní jsem schopen po nákupu prolomit designová kola Amazon, Microsoft a Adobe tato kniha. Denně jedna revize designová otázka a slibuji, že ten design dokážeš rozlousknout.

Rozhovory o návrhu systému Crack

Otázky k poli Citrix

Otázka 1. Subarray se součtem 0 Problém „Zjistit, zda existuje podpole s součtem 0“ uvádí, že vám bude zadáno celé číslo obsahující záporná celá čísla. Prohlášení o problému žádá o určení, zda nějaké podpole s velikostí alespoň 1. Toto podpole by mělo mít součet rovný 1. Příklad arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Dozvědět se více

Otázka 2. Po provedení příkazů sčítání a odčítání vytiskněte upravené pole Dostanete pole velikosti n, zpočátku budou všechny hodnoty v poli 0 a dotazy. Každý dotaz obsahuje čtyři hodnoty, typ dotazu T, levý bod rozsahu, pravý bod rozsahu a číslo k, musíte ...

Dozvědět se více

Otázka 3. Zjistěte, zda je podoblast v podobě hory nebo ne Prohlášení o problému Problém „Zjistit, zda je podoblast v podobě hory nebo ne“ uvádí, že jste dostali celé číslo a rozsah. Prohlášení o problému žádá o zjištění, zda je podpole vytvořené mezi daným rozsahem ve formě horské formy nebo ...

Dozvědět se více

Otázka 4. Najděte seřazenou posloupnost velikosti 3 v lineárním čase Prohlášení o problému Problém „Najít seřazenou posloupnost velikosti 3 v lineárním čase“ uvádí, že máte celé číslo. Prohlášení o problému požaduje zjistit tři čísla takovým způsobem, že pole [i] <pole [k] <pole [k] a i <j <k. Příklad arr [] ...

Dozvědět se více

Otázka 5. Přesuňte všechny negativní prvky na konec v pořadí s povoleným prostorem navíc Prohlášení o problému „Přesuňte všechny záporné prvky na konec v pořadí s povoleným prostorem navíc“ uvádí, že vám je dáno pole obsahující kladná i záporná čísla. Prohlášení o problému požádá o přesun všech negativních prvků v posledním poli. Příklad arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Dozvědět se více

Otázka 6. Spočítejte minimální kroky k získání požadovaného pole Prohlášení o problému Předpokládejme, že máte pole obsahující pouze celé číslo 0 jako všechny jeho prvky. Zvažte, dostanete pole délky n, které má všechny 0s, ve kterých musíme převést 0s na dané požadované pole. Můžeme pojmenovat požadované pole jako požadovanýArr ...

Dozvědět se více

Otázka 7. Nejmenší podskupina se všemi výskyty nejčastějšího prvku V nejmenším dílčím poli se všemi výskyty nejčastějšího problému s prvky jsme dali pole. Vezměte číslo „m“ v poli s maximální frekvencí. Prohlášení o problému říká, že musíte zjistit nejmenší podoblast, která má také veškerý výskyt čísla ...

Dozvědět se více

Otázka 8. Maximální následnost zvyšující součet Prohlášení o problému V problému „Posloupnost zvyšující maximální součet“ jsme zadali pole. Najděte součet maximální subsekvence daného pole, tj. Celá čísla v subsekvenci jsou seřazená. Subsekvence je část pole, což je sekvence, která je ...

Dozvědět se více

Otázka 9. Počet trojic se součtem menším než daná hodnota Prohlášení o problému Dali jsme pole obsahující N počet prvků. V daném poli spočítejte počet tripletů se součtem menším než je daná hodnota. Příklad Vstup a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Součet = 10 Výstup 7 Možné trojice jsou: ...

Dozvědět se více

Otázka 10. Najděte trojici v poli s danou sumou Prohlášení o problému Vzhledem k řadě celých čísel najděte kombinaci tří prvků v poli, jejichž součet se rovná dané hodnotě X. Zde vytiskneme první kombinaci, kterou dostaneme. Pokud taková kombinace neexistuje, vytiskněte -1. Příklad vstupu N = 5, X = 15 arr [] = ...

Dozvědět se více

Otázka 11. Najděte všechny páry s daným rozdílem Prohlášení o problému Dali jsme pole obsahující různé prvky nebo žádné opakované prvky přítomné v poli. Najděte všechny páry s daným rozdílem. Pokud neexistuje žádný pár s daným rozdílem, vytiskněte „Žádný pár s daným rozdílem“. Příklad vstupu 10 20 90 70 20 80 ...

Dozvědět se více

Otázky k řetězcům Citrix

Otázka 12. Řešení Decode String Leetcode Prohlášení o problému The Decode String LeetCode Solution – „Decode String“ vás žádá o převod zakódovaného řetězce na dekódovaný řetězec. Kódovací pravidlo je k[encoded_string], kde kódovaný_řetězec uvnitř hranatých závorek se opakuje přesně kkrát, kde k je kladné celé číslo. Příklad: Vstup: s = "3[a]2[bc]" Výstup: "aaabcbc" ...

Dozvědět se více

Otázka 13. Minimální počet kroků k vytvoření dvou řetězců Anagram Leetcode Solutions Prohlášení o problému V tomto problému dostáváme dva řetězce 's' & 't' skládající se z malých anglických znaků. V jedné operaci můžeme vybrat libovolný znak v řetězci 't' a změnit jej na jiný znak. Musíme najít minimální počet takových operací, abychom z ...

Dozvědět se více

Otázka 14. Počítejte podřetězce se stejným počtem 0 s, 1 s a 2 s Problém „Počítat podřetězce se stejným počtem 0 s, 1 s a 2 s“ uvádí, že jste dostali řetězec, který má pouze 0, 1 a 2. Prohlášení o problému požádá o zjištění počtu podřetězců, které obsahují stejný počet pouze 0, 1 a 2. Příklad str = “01200” ...

Dozvědět se více

Otázka 15. Uspořádejte binární řetězec jako alternativní výskyty xay Prohlášení o problému Předpokládejme, že dostanete binární řetězec a dvě čísla x a y. Řetězec se skládá pouze z 0 a 1 s. Problém „Uspořádat binární řetězec jako alternativní výskyty x a y“ vyžaduje změnu uspořádání řetězce tak, aby 0 x x x ⇒ 1 ...

Dozvědět se více

Otázka 16. Skupinová slova se stejnou sadou znaků Ve skupinových slovech se stejnou sadou znaků jsme zadali seznam slov s malými písmeny. Implementujte funkci k vyhledání všech slov, která mají stejnou jedinečnou znakovou sadu. Příklad vstupních slov [] = {„může“, „student“, „studenti“, „pes“, „studentka“, „bůh“, „kočka“, „jednat“, „karta“, „netopýr“, „tok“ , „Vlk“, „jehňata“, „amy“, „yam“, „balzám“, „smyčkovaný“, ...

Dozvědět se více

Otázka 17. Komprese řetězce V problému String Compression jsme dali poli [] typu char. Komprimujte jej jako znak a počet konkrétních znaků (pokud je počet znaků 1, pak je jediný znak uložen v komprimovaném poli). Délka komprimovaného pole by měla ...

Dozvědět se více

Otázky Citrix Tree

Otázka 18. Zkontrolujte, zda dané pole může reprezentovat Traversal pořadí úrovní binárního vyhledávacího stromu Prohlášení o problému Problém „Zkontrolovat, zda dané pole může představovat Traversal pořadí řádků binárního vyhledávacího stromu“ uvádí, že jste dostali křížení pořadí řádků binárního vyhledávacího stromu. A pomocí přechodu úrovně stromu. Musíme efektivně zjistit, zda je pořadí úrovní ...

Dozvědět se více

Otázky Citrix Stack

Otázka 19. Řešení Decode String Leetcode Prohlášení o problému The Decode String LeetCode Solution – „Decode String“ vás žádá o převod zakódovaného řetězce na dekódovaný řetězec. Kódovací pravidlo je k[encoded_string], kde kódovaný_řetězec uvnitř hranatých závorek se opakuje přesně kkrát, kde k je kladné celé číslo. Příklad: Vstup: s = "3[a]2[bc]" Výstup: "aaabcbc" ...

Dozvědět se více

Otázky Citrix Queue

Otázka 20. Zkontrolujte, zda dané pole může reprezentovat Traversal pořadí úrovní binárního vyhledávacího stromu Prohlášení o problému Problém „Zkontrolovat, zda dané pole může představovat Traversal pořadí řádků binárního vyhledávacího stromu“ uvádí, že jste dostali křížení pořadí řádků binárního vyhledávacího stromu. A pomocí přechodu úrovně stromu. Musíme efektivně zjistit, zda je pořadí úrovní ...

Dozvědět se více

Další otázky Citrix

Otázka 21. Řešení LRU Cache Leetcode Prohlášení o problému Řešení LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ vás žádá o návrh datové struktury, která se řídí mezipamětí nejméně nedávno použitých (LRU) Potřebujeme implementovat třídu LRUCache, která má následující funkce: LRUCache(int capacity): Inicializuje mezipaměť LRU s kladnou velikostní kapacitou. int get (klíč int): Vrátí hodnotu ...

Dozvědět se více

Otázka 22. Řešení komprese řetězců LeetCode Prohlášení o problému Komprese řetězce Řešení LeetCode – Zadané pole znaků charaktujte jej pomocí následujícího algoritmu: Začněte s prázdným řetězcem s. Pro každou skupinu po sobě jdoucích opakujících se znaků ve znacích: Pokud je délka skupiny 1, připojte znak ke znaku s. V opačném případě připojte znak následovaný délkou skupiny. Stlačený řetězec...

Dozvědět se více

Otázka 23. Maximální součet cesty v pravoúhlém trojúhelníku Problém „Maximální součet cesty v trojúhelníku pravého čísla“ uvádí, že vám jsou dána celá čísla ve formě trojúhelníku pravého čísla. Zjistěte maximální součet, kterého můžete dosáhnout, pokud začnete shora a pohybujete se směrem k základně tak, že se pohybujete ...

Dozvědět se více

Otázka 24. Maximální počet segmentů o délkách a, b a c Problém „Maximální počet segmentů délek a, bac“ uvádí, že máte kladné celé číslo N, a musíte najít maximální počet segmentů délek a, bac, který lze vytvořit pomocí N. Příklad N = 7 a = 5, b ...

Dozvědět se více

Otázka 25. Nejdelší rostoucí posloupnost Máme k dispozici řadu celých čísel, která nejsou roztříděna, a musíme najít nejdelší rostoucí posloupnost. Subsekvence nemusí být po sobě jdoucí Subsekvence se bude zvyšovat. Pochopme to lépe na několika příkladech. Příklad vstupu [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Výstup 4 ...

Dozvědět se více

Otázka 26. Najděte pár s daným rozdílem Prohlášení o problému V daném netříděném poli najděte dvojici prvků v daném poli s daným rozdílem n. Příklad Vstupní vstup [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, rozdíl (n) = 40 Výstup [30, 70] Vysvětlení Zde se rozdíl 30 a 70 rovná hodnotě ...

Dozvědět se více

Translate »