Klonovací graf řešení LeetCode

Prohlášení o problému Klonování grafu LeetCode Řešení – Dostali jsme odkaz na uzel v připojeném neorientovaném grafu a jsme požádáni, abychom vrátili hlubokou kopii grafu. Hluboká kopie je v podstatě klon, kde žádný uzel přítomný v hluboké kopii by neměl mít odkaz…

Dozvědět se více

Nejkratší cesta v síti s odstraněním překážek Řešení LeetCode

Problémové prohlášení Nejkratší cesta v mřížce s odstraněním překážek Řešení LeetCode – Je vám dána celočíselná maticová mřížka mxn, kde každá buňka je buď 0 (prázdná) nebo 1 (překážka). V jednom kroku se můžete přesunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava z prázdné buňky a do prázdné buňky. Vraťte se z levého horního rohu na minimální počet kroků pro chůzi…

Dozvědět se více

Řešení hledání min LeetCode

Problem Statement Minesweeper LeetCode Solution – Pojďme si zahrát hru na hledání min (Wikipedie, online hra)! Dostanete maticovou desku mxn char představující herní plán, kde: 'M' představuje neodhalenou minu, 'E' představuje neodhalené prázdné pole, 'B' představuje odhalené prázdné pole, které nemá žádné sousední miny (tj. nahoře, dole). , vlevo, vpravo a všechny…

Dozvědět se více

Řešení Leetcode rozdělení na K podmnožiny rovného součtu

Problémové prohlášení Rozdělení na K podmnožiny rovného součtu Řešení LeetCode – „Oddíl na podmnožiny rovného součtu K“ uvádí, že jste dostali čísla celočíselného pole a celé číslo k, vraťte hodnotu true, pokud je možné mít k neprázdných podmnožin, jejichž součty jsou si všichni rovni. Příklad: Vstup: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Výstup: …

Dozvědět se více

Alien Dictionary LeetCode řešení

Problem Statement Alien Dictionary LeetCode Solution – Existuje nový cizí jazyk, který používá anglickou abecedu. Pořadí mezi písmeny vám však není známo. Dostanete seznam řetězcových slov ze slovníku cizího jazyka, kde jsou řetězce ve slovech seřazeny lexikograficky podle pravidel tohoto nového jazyka. …

Dozvědět se více

Volný čas zaměstnanců LeetCode řešení

Problémový stav Zaměstnanec Volný čas Řešení LeetCode – Dostáváme seznam zaměstnanců, který představuje pracovní dobu každého zaměstnance. Každý zaměstnanec má seznam nepřekrývajících se intervalů a tyto intervaly jsou seřazeny. Vraťte seznam konečných intervalů představujících společný volný čas s kladnou délkou pro všechny zaměstnance, také v…

Dozvědět se více

Řešení LeetCode pro počítadlo návrhů

Prohlášení problému Návrh počítadla zásahů Řešení LeetCode – Navrhněte počítadlo zásahů, které počítá počet zásahů přijatých za posledních 5 minut (tj. za posledních 300 sekund). Váš systém by měl akceptovat parametr časové značky (v sekundách) a můžete předpokládat, že volání do systému jsou prováděna v chronologickém pořadí (tj. časové razítko monotónně přibývá). …

Dozvědět se více

Binární strom Nejdelší po sobě jdoucí sekvence Řešení LeetCode

Prohlášení problému Binární strom nejdelší po sobě jdoucí sekvence Řešení LeetCode – Vzhledem ke kořeni binárního stromu vraťte délku nejdelší cesty po sobě jdoucí sekvence. Cesta odkazuje na libovolnou posloupnost uzlů od některého počátečního uzlu k libovolnému uzlu ve stromu spolu s připojeními rodič-dítě. Nejdelší po sobě…

Dozvědět se více

Řešení Word Search Leetcode

Prohlášení o problému Vzhledem k desce mxn a slovu vyhledejte, zda slovo existuje v mřížce. Slovo lze zkonstruovat z písmen postupně sousedících buněk, kde „sousední“ buňky sousedí vodorovně nebo svisle. Stejnou buňku s písmeny nelze použít více než jednou. Příklad…

Dozvědět se více

Je následné řešení Leetcode

Prohlášení o problému V tomto problému dostáváme dva různé řetězce. Cílem je zjistit, zda je první řetězec subsekvencí druhého. Příklady první řetězec = „abc“ druhý řetězec = „mnagbcd“ true první řetězec = „hamburger“ druhý řetězec = „dominos“ false Přístup (rekurzivní) Je to snadné ...

Dozvědět se více

Translate »