Řešení Leetcode pro zachycení dešťové vody

Prohlášení o problému Řešení LeetCode Trapping Rain Water – „Zachycování dešťové vody“ uvádí, že dané pole výšek představuje výškovou mapu, kde šířka každého sloupce je 1. Musíme najít množství vody zachycené po dešti. Příklad: Vstup: výška = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Výstup: 6 Vysvětlení: Zkontrolujte …

Dozvědět se více

Řešení s jedním číslem Leetcode

Řešení problému Single Number Leetcode – Máme k dispozici neprázdné pole celých čísel a potřebujeme najít prvek, který se objeví právě jednou. V otázce je dáno, že každý prvek se objevuje dvakrát kromě jednoho. Příklad 1: Vstup: nums = [2,2,1] Výstup: 1 Příklad 2: Vstup: …

Dozvědět se více

Nejdelší palindromický podřetězec řešení LeetCode

Problémové prohlášení Nejdelší palindromický podřetězec Řešení LeetCode – „Nejdelší palindromický podřetězec“ uvádí, že je vám dán řetězec s, vraťte nejdelší palindromický podřetězec v s. Poznámka: Palindrom je slovo, které se čte stejně dozadu jako dopředu, např. madam. Příklad: s = „babad“ „bab“ Vysvětlení: Vše…

Dozvědět se více

Nejlepší čas na nákup a prodej skladového řešení LeetCode

Prohlášení o problému Nejlepší čas na nákup a prodej akcií Řešení LeetCode – „Nejlepší čas na nákup a prodej akcií“ uvádí, že máte k dispozici řadu cen, kde ceny[i] jsou cenou dané akcie v itý den. Chcete maximalizovat svůj zisk výběrem…

Dozvědět se více

Uspořádejte pole tak, že arr [i]> = arr [j] pokud je i sudé a arr [i] <= arr [j] pokud i je liché a j <i

Předpokládejme, že máte celé číslo. Prohlášení o problému žádá o změnu uspořádání pole takovým způsobem, aby prvky na sudé pozici v poli měly být větší než všechny prvky před ním a prvky na lichých pozicích by měly být menší než prvky před ním. Příklad…

Dozvědět se více

Maximální pole ze dvou daných polí při zachování stejného pořadí

Předpokládejme, že máme dvě celá čísla pole stejné velikosti n. Obě pole mohou obsahovat také běžná čísla. Prohlášení o problému požádá o vytvoření výsledného pole, které obsahuje maximální hodnoty 'n' z obou polí. První pole by mělo mít prioritu (prvky prvního…

Dozvědět se více

Translate »